Abdy Dayy & Syke Dali Yandynmy yakdynmy

Abdy Dayy & Syke Dali - Yandynmy yakdynmy
  • Слушали: 14 532
  • Размер: 6,8 Mb
  • Длительность: 04:57
  • Качество: 192 kbps
  • Дата релиза: 20-04-2020, 10:44
0
0
Слушать
Abdy Dayy & Syke Dali - Yandynmy yakdynmy
Скачать MP3
На этой странице Вы можете скачать песню Abdy Dayy & Syke Dali - Yandynmy yakdynmy!. Слушайте онлайн в хорошем качестве, со своего телефона на Android, iphone или пк в любое время.
Текст песни Abdy Dayy & Syke Dali - Yandynmy yakdynmy
Abdy Daÿy - Ÿandyñmy, ÿakdyñmy
[Abdy Daÿy:]
Keÿpiñ ÿok ÿöreÿäñ, nirä barÿañ soñuna
Belki bir gün geler çykyp, düşer seniñ ÿoluña
Ÿollaryñ iñ dogrusy, dünÿäniñ iñ gowusy, gapjygyñ iñ dolusy gelsin seniñ goluña
Bu aÿdymy herkim açyp eşitsin
Gussalar tolkun bolup geçsin
Ÿene ÿandyñ senem yşkdan
Ÿene galdy ÿürek gyşda
Ÿene başlalymy başdan?

Keÿpiñ ÿok, gidesiñ gelÿär
Ÿöne nirä, ÿöne nirä, ÿöne nirä?
Ÿandyñmy? Ÿakdyñmy?
Keÿpim  ÿok, gülesim gelÿär
Ÿöne nädip, ÿöne nädip, ÿöne nädip?
Ÿandyñmy? Ÿakdyñmy?

Senem geçmishiñi gömdüñmi?
Öldüñmi, duÿgulañ içinde?
Senem men ÿaly köÿdüñmi?
Ÿandyñmy aÿralyk girende?

[SykeDali:]
Meni erbet gün geläÿse ÿad et
Ÿanañsoñ täzeden ÿanmaly nädip
Ÿanymdan giden günüñe nälet
Hoşgal! diÿip urşumyza goşduñ goşun, gurşun, däri
Meni, ogşa, boşap galdym
Ÿeke  goşun, ÿalan, aldaw
Iki goşup üçi aldyñ
Daşy toşap, içi awy
Señ bu söÿgi diÿÿäniñemä
Señ otlyña gijä galdym
Ÿürek ynç al hany
Gerek ysy, hamy, saçy, gözi, sesi, jañy, eti, gany, gepi, ÿany
Ÿadadym ÿanyp, sen ÿakmakdan ÿadamadyñ
Men akmagy jadyladyñ
Yürek urşy kadalydy
Sen gitmäkäñ, itmäkäñ, günlemden ÿitmäkäñ
Dur mäkäm ÿapyş maña, daşymyzda entegem duşman kän

[Abdy Daÿy:]
Keÿpiñ ÿok ÿöreÿäñ, nirä barÿañ soñuna
Belki bir gün geler çykyp, düşer seniñ ÿoluña
Ÿollaryñ iñ dogrusy, dünÿäniñ iñ gowusy, gapjygyñ iñ dolusy gelsin seniñ goluña
Bu aÿdymy herkim açyp eşitsin
Gussalar tolkun bolup geçsin
Ÿene ÿandyñ senem yşkdan
Ÿene galdy ÿürek gyşda
Ÿene başlalymy başdan?

Keÿpiñ ÿok, gidesiñ gelÿär
Ÿöne nirä, ÿöne nirä, ÿöne nirä?
Ÿandyñmy? Ÿakdyñmy?
Keÿpim  ÿok, gülesim gelÿär
Ÿöne nädip, ÿöne nädip, ÿöne nädip?
Ÿandyñmy? Ÿakdyñmy?

Senem geçmishiñi gömdüñmi?
Öldüñmi, duÿgulañ içinde?
Senem men ÿaly köÿdüñmi?
Ÿandyñmy aÿralyk girende?

Bu söÿgi söweşler gutarmajakmy?
Meni göreñde utanmajakmy?
Meni göreñde gujaklajakmy?
Hemme ÿer jäjekli
Göwün döwülmejekmi?
Bir günlik kebelekler daşymdan geçip bilenok
Daşymda apy-tupan
Daşymda güÿz
Daşymda gyş
Däli geçmiş
Köp zatlar ÿadyma düşenogam
Bu baglarda köp zatlar bişenogam
Indi ulaldykça, köp zatlar aÿtmagam gelşenok
Aşyklar söÿşüp ÿetişenok
Pul ÿa-da söÿgi görnenok
Soñyny bilemok menem
Tolkunlar tizem gidenok, ÿetenok
Ÿetenok, söÿülmek hiç haçan ÿetenok
Bu hiç zat aÿtman gitmek ÿaly
Gitme häli
Sen gerek ÿa-da men gerek

Text Ýazan: Enejan Yarashova
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив