Kera Taksist

Kera - Taksist
  • Слушали: 3 267
  • Размер: 3,0 Mb
  • Длительность: 03:06
  • Качество: 128 kbps
  • Дата релиза: 7-08-2020, 13:38
0
0
Слушать
Kera - Taksist
Скачать MP3
На этой странице Вы можете скачать песню Kera - Taksist!. Слушайте онлайн в хорошем качестве, со своего телефона на Android, iphone или пк в любое время.
Текст песни Kera - Taksist
Kera - Taksist
Eÿ taksist jigim gel, äkit meni äkit
Ÿöne gaty sürme, gidiber haÿaljak 
Men intäk bilemok, nirik barjagymy 
Dogrusy, garaşÿanam ÿok, aÿ borla

Eÿ taksist jigim gel, äkit meni äkit 
Golaÿda meÿhana bar bolsa düşüräÿ
Doñan ÿüregime, melhem tapaÿyn
Ajy şerap içip, içimi ÿakaÿyn

Üns berme jigim, bu bolşuma meñ
Söÿgi diÿen duÿgyñ soñy dert eken
Içimi dökeÿin saña, diñleseñ
Bolmasa damagym dolÿar, hiç kime aÿtmasam

Ol maña düÿn özüniñ göwrelidigini aÿtdy 
Men şeÿle begendim, eşdip, şeÿ diÿenini
Pyrlandym daşyndan, kebelek ÿaly 
Özüme-de diÿen bolÿan “Menem kakamaÿ indi”

“Näme üçin ÿüzüñ salyk, gorkÿañmy ÿa bolşumdan?
Ezizim çaga ÿetişdirmek añsat däl bolman
Bu enelik borjy, degişli hemmelere 
Hemem sende men barkam etmesene alada”

Dessine aglap başlady, sözlerimi eşdip 
Men bolsa doñup galdym, ÿaşly gözlerine bakyp 
Öñler bileje şu güni arzuw edÿädik dälmi?
Aglamana derek, bu gün begenmeli dälmi?

Eÿ taksist jigim gel, äkit meni äkit
Ÿöne gaty sürme, gidiber haÿaljak 
Men intäk bilemok niräk barjagymy 
Dogrusy, garaşÿanam ÿok, aÿ borla

Eÿ taksist jigim gel, äkit meni äkit 
Golaÿda meÿhana bar bolsa düşüräÿ
Doñan ÿüregime, melhem tapaÿyn
Ajy şerap içip, içimi ÿakaÿyn

Men duÿÿan, bir zady gizleÿär ol menden 
Maña-da seredenok, kese bakÿar aşakdan 
“Bol indi aÿtsana, meni dälliretmejek bolsañ
Näme üçin aglaÿañ sen, bu gün begenmekden geçen?”

Galdyrdy ahyr başyny, çala pyşyrdap 
Bir zatlara diÿÿär, bilemok añşyrap 
“Näme diÿÿäñ aÿt maña, düşünemok
Çekme indi uzaga, men hiç takat tapamok” 

Bird enem gygyryp başlady, gözlerini ÿaşlap 
“Bu çaga senden däl, gerek däl garaşmak
Bir ÿyl bäri işimde, başlygym bilen her gün 
Işden soñ aÿlanÿas, görüşÿäs, senden gizlin 

Men ony söÿÿän, olam meni söÿÿär
Şoñ ûçin nikadan çykaly, senden ÿalbarÿan”
Gözlem garaldy, gapyldy gulaklam 
Dört ÿyl bile ÿaşanyma, bu gün haÿp eken 

Eÿ taksist jigim gel, äkit meni äkit
Ÿöne gaty sürme, gidiber haÿaljak 
Men intäk bilemok niräk barjagymy 
Dogrusy, garaşÿanam ÿok, aÿ borla

Eÿ taksist jigim gel, äkit meni äkit 
Golaÿda meÿhana bar bolsa düşüräÿ
Doñan ÿüregime melhem tapaÿyn
Ajy şerap içip, içimi ÿakaÿyn

Text ÿazan: Enejan Ÿaraşowa
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив